7 oktober, 16.00 tot 19.00: YES!Delft.

16.00 uur ontvangst

16.30 uur welkomstoord Arjen Pels Rijcken

16.45 uur update Covadem

16.55 uur update Loop.a life

17.05 uur pitch aQyste

17.20 uur pitch Polytential

17.35 uur Q+A en afsluiting

17.45 uur borrel

19.00 uur einde.