over ons

Deze tijd vraagt om ondernemers die purpose en profit willen combineren. Die een hoger doel nastreven, gericht op een betere wereld. Gericht op impact en op systeemverandering. Die een businessmodel bedenken dat een reële winst genereert die niet ten koste gaat van die impact. En dat daardoor duurzaam is. Beklijft.

De Change Club is een coöperatie van succesvolle groeiondernemers, die tijd en geld steken in elkaars wereldverbeterende initiatieven. Die briljante plannen bedenken en uitvoeren. Dat doen wij langs de lijnen van People, Planet, Profit én Party. De wereld mooier maken mag vooral ook leuk zijn!

Toetreding is enkel mogelijk op voordracht van een bestaande Member. Meedoen betekent dat je je kennis, kapitaal, ervaring en netwerk inbrengt om met elkaar een spraakmakend collectief te bouwen. Een coöperatie, die in ruime zin bijdraagt aan blijvende verbetering in maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen. Als wij deelnemen in wereldverbeterende initiatieven van onze Members doen wij dat vanuit de volgende principes:
  • Purpose staat centraal, profit is een uitkomst.
  • Wij zoeken ondernemerschap dat voortkomt uit een heldere en aansprekende WHY.
  • In deze snel veranderende wereld kiezen wij voor bestendige businessmodellen die een systeemverandering beogen.
  • Wij kiezen voor initiatieven met een recurring revenue model die worden gerund door ondernemers met een passie voor hun idealen.

Van ondernemers, voor ondernemers

  • Elke Member committeert zich om actief bij te dragen aan het succes van de bedrijven in ons portfolio.
  • We steken alleen tijd en geld in initiatieven van Members. Externen die ondersteuning van onze coöperatie zoeken moeten eerst worden toegelaten als Member.
  • De ondernemers achter onze deelnemingen worden door onze Members ondersteund met coaching, training, leiderschapsontwikkeling, advies en contacten. Iedere Member is voor hen rechtstreeks benaderbaar.
  • Besluiten over de uitbreiding of inkrimping van het portfolio worden genomen door de gezamenlijke Members.
  • Daarbij wordt de vraag of initiatieven wezenlijk bijdragen aan een betere wereld, nadrukkelijk overgelaten aan het subjectieve oordeel van de Members. Wij hanteren geen rigide vinklijstjes, maar proberen te herkennen wat de impact op lange termijn kan zijn.
  • Gerealiseerd rendement wordt primair aangewend voor verdere investeringen in bestaande of nieuwe deelnemingen. De Change Club streeft naar een gematigd rendement van circa 7% per jaar op langere termijn (5 tot 10 jaar).

Structuur en bestuur

De coöperatie is het eigendom van de gezamenlijke Members.Toetredende Members nemen een belang in de Change Club door de aankoop van één of meer nieuw uit te geven certificaten, die het vermogen van de coöperatie versterken. De nominale waarde per certificaat bedraagt minimaal 1000 euro. Ieder volgend certificaat dat wordt uitgegeven kent een nominale waarde die 25 euro hoger ligt dan die van het vorige certificaat, en resulteert in een navenant groter belang in de Change Club. Members hebben stemrechten naar rato van het aantal certificaten die zij bezitten, niet naar rato van de waarde van die certificaten. De zeggenschap van een Member met een belang van meer dan 10% blijft beperkt tot 10%. De coöperatie maakt geen kosten. Kosten die onvermijdelijk zijn worden gedragen door Stichting Change Club, waar de Members van de coöperatie een jaarlijkse contributie aan betalen. Het bestuur van de Change Club bestaat uit drie (onbezoldigde) bestuurders die uit het midden van de Members worden gekozen. Zij besturen zowel de coöperatie als de stichting. De financiële huishouding van de Change Club is volledig transparant.

het bestuur

Tom van Waveren

Tom van Waveren

Member activatie
Arjen Pels Rijcken

Arjen Pels Rijcken

Communicatie & Events